Jeugdtraining is op vrijdagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur.

jeugd

 

 

De jeugdtraining bestaat uit serieus schieten van 19.00 tot 20.00 uur. Daarna een pauze van vijftien minuten en vervolgens een spel tot 21.00 uur, tenzij de trainers anders beslissen.
Er mogen tijdens de jeugdtraining geen volwassenen schieten tenzij met toestemming van de trainers en jeugd. Mocht dit het geval zijn, moeten de volwassenen * zich uiteraard aanpassen aan de jeugdtraining.
Met alle gevolgen van dien... (* deze regel is er voornamelijk om begeleiders jeugd de gelegenheid te geven gelijk mee te trainen )

 

20111213 foto ouderejeugd


Andere belangrijke afspraken:
- Jeugdleden mogen alleen maar eten en drinken tijdens de pauze. Ze horen voor de rest voor in het lokaal bij de schietlijn te zijn.
- Gebruik van mobiele telefoons is tijdens de jeugdtraining verboden. Dit geldt voor zowel de jeugdleden als de volwassenen.
- Wanneer een jeugdlid niet aanwezig kan zijn bij een training dient men zich af te melden. Dit kan of per telefoon bij een jeugdtrainer, of per whatsApp/email bij de jeugdtrainers via het adres van de Zwarte Roos. Jeugdleden of hun ouders kunnen tevens ook tussen 18.45 en 19.00 uur bellen naar het handbooglokaal om het jeugdlid af te melden.