kopgs

 Datum: 15-01-2022

 Betreft: stand van zaken coronaregels versus handboogschieten

 

Beste sportvrienden,

Met ingang van 15 januari (vandaag) zijn de maatregelen, door de overheid genomen ter bestrijding van het coronavirus, versoepeld en kunnen we de handboogsport weer gaan beoefenen onder strikte voorwaarden.

Als bondsbestuur volgen wij de richtlijnen zoals deze door de Ned. Handboog Bond en de sportkoepel NOC-NSF zijn opgesteld.

 

Wat mag er weer vanaf 15 januari?

Kort samengevat.

Buiten én binnen sporten toegestaan voor iedereen, mits je je aan de geldende regels houdt:

 • In binnensportlocaties is een coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder.

 • Op buitensportlocaties is een CTB verplicht bij gebruik van voorzieningen binnen.

 • Alleen onderlinge wedstrijden en trainingen met teams van de eigen club zijn toegestaan.

 • Bij binnen en buiten sporten is geen publiek aanwezig.

 • Sportkantines zijn alleen open voor afhaal.

 • 1,5 meter afstand houden is niet verplicht bij wedstrijden en trainingen als dat door de aard van de sport niet mogelijk is.

 • Houdt u aan de basisregels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

 • Rij-ouders en eventuele begeleiders van sporters zijn welkom.

 • Er zijn geen beperkingen meer in openingstijden en groepsgrootte.

 • Mondkapjes zijn verplicht voor sporters vanaf 13 jaar op:

  • Binnensportlocaties, behalve tijdens het sporten. Dat betekent in de handboogsport dat een mondkapje alleen niet nodig is, wanneer iemand een boog in handen heeft om te gaan schieten.

  • Ook trainers en vrijwilligers dienen een mondkapje te dragen, tenzij het het functioneren hindert, Het kabinet adviseert om geen stoffen mondkapjes meer te gebruiken, maar medische mondkapjes.

 Overige zaken:

 • Blijf bij klachten thuis en gebruik een zelftest. Laat je bij een positieve uitslag bij de GGD testen.

 • Wie een boosterprik heeft van minimaal een week oud of al in 2022 corona heeft gehad, hoeft per direct niet meer in quarantaine na nauw contact met een besmet persoon.

Voor de handboogbond “ Gezellig Samenzijn” betekent dat:

De 1e indoorwedstrijd die gehouden zou worden op zaterdag 29 januari en zondag 30 januari NIET doorgaat. In overleg met HBS “De Zonnebloem” die deze wedstrijd zou organiseren, wordt gekeken naar een vervangende datum. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zal dit gecommuniceerd worden.

 Aan de secretaris de vraag om dit met de leden te communiceren.

 Voor verdere informatie en toelichting kijk op de site van de rijksoverheid.

 Mochten jullie naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben dan kunnen jullie contact opnemen met het bondssecretariaat.

 Namens het bondsbestuur,

 Ria Walschot

 Secretaris Handboogbond Gezellig Samenzijn

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------