PrivacyBeleid van HBsV deZwarteroos 

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die HBsV deZwarteroos (hierna: “de vereniging”) verwerkt van haar [leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden].

Indien je lid wordt van HBsV deZwarteroos, [een donatie doet] of om een andere reden persoonsgegevens aan de vereniging verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.


Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
de vereniging (HBsV deZwarteroos), Hoogstr 21D Echt-Susteren, 0457481093, KvK nr.:40176029
De functionaris (secretaris-vereniging) leden/donateurbeheer is bereikbaar via secretariaat@dezwarteroos

2. Welke gegevens verwerkt de vereniging en voor welk doel
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
   a) voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
   b) adresgegevens eventueel postadres
   c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen)
   d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor het uitvoeren van de Handboog-sport zoals wel of niet van lichamelijke beperkingen  (niet welke) en
evt. aanpassingen die nodig zijn om de sport te beoefenen *.  
2.2 de vereniging verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan,

  b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer
en e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van de vereniging;
  c) je naam, geboortedatum, geslacht en -onder artikel 2.1d- aanpassingen  voor het aan en af melden voor wedstrijden bij Bond waarbij de vereniging is aangesloten en bij andere verenigingen voor het verschieten van onderlinge wedstrijden  
  d) je naam, geboortedatum, adres en woonplaats voor zaken zoals aanvragen (gemeente) subsidie(s)

2.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met de vereniging en je te informeren over de ontwikkelingen van de vereniging

E-mail berichtgeving (opt-out):

 de vereniging gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de vereniging Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeld-link onderaan de mailing.

 

 

3. Bewaartermijnen

de vereniging verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de vereniging passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de ledenadministratie van de vereniging kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. de vereniging zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een  maand na ontvangst hierover informeren

bij verwijdering is lidmaad

5.2 Via de website [ www.dezwarteroos.com (-login-) mijngegevens ] kunnen de persoonsgegevens bekeken worden en aangepast worden. ook andere door de vereniging bijgehouden gegevens /clubprestaties/contributie kunnen hier bekeken worden

5.3 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.4 Indien je klachten hebt over de wijze waarop de vereniging je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.5 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie secretariaat@dezwarteroos

 

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

 

* het bestuur behoud zich recht voor het lid te weigeren als zij vind dat de aanpassingen buiten proportie zijn.

..

download ons PrivacyBeleid